Lankytinų vietų pavadinimų sąrašas

“Discover the Old Villas of Palanga” „Ramybės“ galerija «Откройте для себя старые виллы Паланги» Anaičių kapinės Antano Mončio meno muziejus Apžvalgos ratas Palangoje Beždžionių tiltas Birutės kalnas Birutės parkas Buršteino vila Būtingės ąžuolas Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčia Būtingės geomorfologinis draustinis Būtingės paukščių pelkės ornitologinis draustinis Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namas Dailininkų Bronės Mingilaitės-Uogintienės ir Broniaus Uoginto namas Dainininko Stasio Povilaičio autografas Fachverkinių vilų kompleksas Gintaro dirbtuvės-galerija Grafų Tiškevičių alėja Jono Basanavičiaus gatvė Jūratės ir Kastyčio skveras Jūros tiltas Kino teatras „Naglis“ Kompozitoriaus Balio Dvariono sodyba Kompozitoriaus Eduardo Balsio namas Kompozitoriaus Jono Bendoriaus namas Kompozitoriaus Juozo Karoso namas Kultūros centras „Ramybė“ Kunigiškių senkapis Lietuvos karininkų ramovės vila Medinė Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės koplyčia Medžiotojų namas Melno sutartimi nustatytos LDK valstybinės sienos atkarpa II Miniatiūrų Mini Galerija Muzikinis fontanas Muzikos klubas „Vandenis“ Naglio kalnas Namas Namas, kuriame 1908–1909 m. lankėsi dailininkas ir kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Namas, kuriame gyveno žymus Lietuvos finansininkas Vladas Jurgutis Namas, kuriame vasarodavo valstybės ir visuomenės veikėjas Jonas Pranas Aleksa Nemirsetos laivų gelbėjimo stotis Orientaciniai pasivaikščiojimo žaidimai po Palangą Pajūrio regioninis parkas Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejus Palangos evangelikų liuteronų bažnyčia Palangos gintaro muziejus Palangos koncertų salė Palangos kurhauzas Palangos kurorto muziejus Palangos miesto civilinės kapinės Palangos ortodoksų Dievo Motinos Iveros bažnyčia Palangos pasakų parkas Palangos senoji vaistinė Palangos sinagogų atminimo lenta Palangos skulptūrų parkas Palangos sporto centras Palangos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia ir apžvalgos aikštelė Palangos vasaros skaitykla Palangos žydų žudynių vieta ir kapas Paminklas Dr. Jonui Šliūpui Paminklas generolui Jonui Žemaičiui Paminklas Jonui Basanavičiui Paminklas kultūros veikėjui, gydytojui Liudui Vaineikiui Paminklas Palangos pajūrio apželdintojui Marijonui Daujotui Paminklas pirmajam lietuviškam spektakliui Paminklas poetui Josifui Brodskiui Paminklas Žemaitijos kariams savanoriams Parodų paviljonas „Kupeta“ Pažinimo kelias Lietuvos pajūrio regione Prof. Lazario Gutmano atminimo lenta Senosios žydų kapinės Palangoje (I) (Palangos Birutės parko teritorija) Senosios žydų kapinės Palangoje (II) (apie 300 metrų į rytus nuo Naglio kalno) Signatarų alėja Šiltųjų maudyklių pastatas Skulptūra „Baltijos aušra“ Skulptūra „Jūratė ir Kastytis“ Skulptūra „Mergaitė“ Skulptūra „Žvejo dukros“ Šunų muziejus Sveikatos centro „Energetikas“ skulptūrų parkas – „Akmens amžius“ Šventoji Šventosios akmens amžiaus gyvenvietės Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės bažnyčia Šventosios švyturys Šventosios uostas Tremties ir rezistencijos muziejus Tremtinių kryžius ir paminklai partizanams atminti Vila Vila Vila „Gintaras” Vila „Anapilis“ Vila „Baltoji“ Vila „Jūrapilis“ / „Komoda” Vila „Jūros akis“ Vila „Mahorta“ Vila „Pelėda“ Vilų kompleksas Vilų kompleksas „Romeo“ ir „Džiuljeta“ Žemaičių alkas