Palangos ortodoksų Dievo Motinos Iveros bažnyčia

Palangos stačiatikių parapija buvo įkurta1995 m. Pradžioje ji įsikūrė vienoje iš rusų mokyklos kambarių. 1999 m. Palangos miesto savivaldybė skyrė 2263 kv. m. sklypą cerkvės statybai. Cerkvės komplekso architektas – Dmitrij Borunov iš Penzos. 2001 m. cerkvė buvo pastatyta.

Mažąjį cerkvės pašventinimą atliko Klaipėdos Visų šventųjų Rusijos žemėje prašviesėjusiųjų cerkvės ganytojas archimandritas Antonijus. 2002 m. birželio 16 d. Didįjį naujos Palangos Dievo Motinos Iveros ikonos garbei cerkvės pašventinimą, dalyvaujant Vilniaus ir Lietuvos metropolitui Chrizostomui, atliko Rusijos Stačiatikių Cerkvės Sinodo nuolatinis narys metropolitas Kurtickis ir Kolomnos Juvenalijus .

Cerkvėje atliekamos rytinės ir vakarinės mišios, vykdomi išpažinties bei komunijos sakramentai, švenčiamos bažnytinės šventės. Parapijoje yra apie 100 žmonių. Veikia biblioteka (apie 3000 knygų), leidžiamas leidinys „Iveros žvakė“, kuris informuoja apie pamaldas, šventes, cerkvės gyvenimą.

Maskvos patriarchija, LR Vilniaus ir Lietuvos eparchija.