Kompozitoriaus Jono Bendoriaus namas

Bendorius Jonas (1889–1954) – kompozitorius, pedagogas (muzikas). 

Vasaromis gyvendavo ir kurdavo savo name Palangoje, Birutės al. 7. Jam suteiktas LTSR nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas (1945).

J. Bendoriaus namas Palangoje įrašytas į LR kultūros paveldo registrą (1997). Vila pažymėta memorialine lenta (2015), pastatas saugomas valstybės.

 

Birutės al. 7, Palangos m., Palangos m. sav.