Būtingės geomorfologinis draustinis

Geomorfologinis draustinis – tai teritorija, kurioje saugomi tipiški ir unikalūs reljefo formų kompleksai. Geomorfologiniuose draustiniuose draudžiama naikinti ir keisti reljefą, sausinti žemę, keisti natūralias vandenskyrų ribas, kirsti mišką kalvų viršūnėse, statyti statinius, sodinti mišką žemės ūkio naudmenose, miško laukymėse ir aikštėse, jeigu tai sudarko reljefo raiškumą. Pertvarkyti statinius, tiesti kelius, vamzdynus, elektros tiekimo ir ryšių linijas galima tik gavus leidimą. 2019 metais Lietuvoje buvo 38 valstybiniai geomorfologiniai draustiniai, bendras jų plotas 21 879 hektaro.

Identifikavimo kodas: 0210200000115. Draustinio pavadinimas: Būtingės geomorfologinis draustinis. Draustinio reikšmė: Valstybinis Draustinio pobūdis: Gamtinis Draustinio rūšis: Geomorfologinis Draustinio porūšis: 0Plotas, ha: 34, 478445 Steigėjas- institucija: Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba- Atkuriamasis Seimas Steigimo data: 1992.09.24 Įsteigimo teisės aktas: LR AT 1992-09-24 nutarimas Nr. I-2913 (Žn., 1992, Nr.30-913) Steigimo tikslas: Išsaugoti pajūrio kopų ruožą Įregistravimo į kadastrą data: 2012.07.24 11:14:31 Saugomos teritorijos arba jos dalies tarptautinė svarba: Neturi Buferinės apsaugos zona: Teisės aktas, nustatęs dabartines draustinio ribas (aktuali redakcija): LR AT 1992-09-24 nutarimas Nr. I- 2913 (Žn. , 1992, Nr. 30-913)Vieta: Klaipėdos apskritis, Palangos m. savivaldybė 

Palangos m., Palangos m. sav. (Būtingė, 34,48 ha)