Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės bažnyčia

Katalikų parapija Šventojoje įkurta 1939 metais, jos administratoriumi buvo paskirtas Prezidento Antano Smetonos laivo kapelionas kun. A. Račkauskas. Parapijos laikinąją bažnyčią savo lėšomis pastatė prelatas dr. Jurgis Galdikas (per kilometrą nuo uosto, prie Šventosios upės). Architekto R. Krištapavičiaus ir G. Aperavičiaus suprojektuota nauja bažnyčia Šventojoje pradėta statyti 1991 metais. Ją 2003 metais pašventino vyskupas J. Boruta. Šventosios bažnyčia tenkina ne tik nuolatinių gyventojų, bet ir vasaros sezono metu atvykstančių poilsiautojų religinius poreikius. Prie parapijos buriasi jaunimas, šeimos centrai ir kitos katalikiškos organizacijos.

Kunigas Vidmantas Gricius