Medžiotojų namas

Pastatas statytas XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje kaip barono Ungem von Sternbergo medžioklės namas. Pastatas barono šeimai priklausė iki 1938 m., kol jį su sklypo dalimi nupirko Gabrielis Milašius. Naujasis savininkas namą rekonstravo – iki tol pastatas buvo be verandų, su raudonų čerpių stogu. 1939 m. namo šeimininkas iš trijų pusių įrengė verandas ir papuošė jas medžio raižiniais. Pastatą projektavo pirmasis Palangos miesto architektas V. Lvovas.

Po Antrojo pasaulinio karo čia buvo įsikūrę kariškiai. 1957–1970 m. pastatu naudojosi poetas Antanas Venclova, po Nepriklausomybės atkūrimo namas grąžintas G. Milašiaus palikuonims. 2004 m. pastatui suteiktas regioninės reikšmės nekilnojamosios kultūros vertybės statusas.

 

J. Simpsono g. 19, Palangos m., Palangos m. sav.