Būtingės paukščių pelkės ornitologinis draustinis

Identifikavimo kodas: 0210602000015. Steigimo data: 1990.03.01. Įregistravimo į kadastrą data: 2007.12.04 09:19:35 OBJECTID 20766. Plotas, ha: 38,845239. Draustinio pavadinimas: Būtingės paukščių pelkės ornitologinis draustinis. Draustinio pobūdis: Gamtinis. Saugomos teritorijos arba jos dalies tarptautinė svarba: Neturi. Vieta: Palangos miesto savivaldybė. Steigėjas– institucija: Palangos vykdomasis komitetas. Įsteigimo teisės aktas: Palangos vykdomojo komiteto 1990-03-01 nutarimas Nr.29. Draustinio reikšmė: Savivaldybės. Draustinio rūšis: Zoologinis – ornitologinis. Savivaldybių draustiniai steigiami savivaldybės teritorijoje, kuri savivaldybės arba regiono mastu turi gamtosauginę, kultūrinę, mokslinę, pažintinę arba visuomeninę vertę, svarbi kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimui, pažintinio turizmo plėtrai ir kuriai išsaugoti būtina nustatyti specialų apsaugos režimą. Draustiniai gali būti steigiami teritorijose, kuriose neįsteigta kitų saugomų teritorijų (valstybinių parkų, valstybinių draustinių ir kitų, išskyrus ekologinės apsaugos zonas). Objektais gali būti skelbiami tik tie objektai, kurie nepaskelbti valstybės saugomais gamtos paveldo objektais. 

Palangos m., Palangos m. sav. (Būtingė, 38,85 ha)