Lietuvos karininkų ramovės vila

Lietuvos karininkai (nuo 1924 m. – Lietuvos kariuomenės karininkų ir karo valdininkų klubas) 1934 m. įsigijo Birutės alėjos ir J. Simpsono gatvių sankryžoje stovėjusią medinę, dviejų aukštų vilą ir pavadino ją „Ramovė“. 1935 m.  pastatas pradėtas remontuoti.

1940 m. gruodžio 31 d. vila ir jai priklausantys žemės sklypai kartu su turtu perduoti Sovietų armijai. 1945–1993 m. vila priklausė įvairioms žinyboms: poilsio namams „Neringa“, Ministrų Tarybos reikalų valdybai, sanatorijai „Jūratė“. 1993 m. vasario 2 d. pastatas su žemės sklypu buvo perduotas Krašto apsaugos ministerijai. 1995 m. birželio 15 d. krašto apsaugos ministro įsakymu įsteigta Palangos karininkų ramovė. 2001 m. Palangos karininkų ramovė perduodama Lietuvos kariuomenei ir tapo jos padaliniu. 2013 m. pastatui suteiktas regioninės reikšmės nekilnojamosios kultūros vertybės statusas.

Šiandien viloje vyksta krašto apsaugos sistemos, Lietuvos kariuomenės renginiai, konferencijos, apsigyvena kariai, vykstantys į karines pratybas. Kaip prieškario laikais, taip ir dabar Lietuvos karininkų ramovės vila yra mėgstama krašto apsaugos sistemos karių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis bei jų šeimų narių poilsio vieta. Dauguma iš misijų grįžusių karių į vilą atvyksta sustiprinti sveikatą ir darbingumą.

Birutės al. 46, Palangos m., Palangos m. sav.