Namas

 • Namas adresu Palangos miesto sav., Palangos m., J. Piktuižio g. 11
 • Kultūros paveldo nekilnojamų kultūros vertybių registre įregistruotas 1993-05-19.
 • Unikalus objekto kodas: 15936.
 • Statusas: Valstybės saugomas, objekto reikšmingumo lygmuo: regioninis.
 • Teritorijos KVR objektas:  845.00 kv. M. Vertybė pagal sandarą: pavienis objektas.
 • Stilius: liaudies architektūra, būdinga pajūrio kraštui.
 • Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);
 • Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas);
 • Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas).
 • Vertingosios savybės:
 • 7.1.1.1. tūris – stačiakampio plano, 1 a. su palėpe, pastato centre veranda (R pusėje iškelta mansarda; būklė patenkinama;  stogo forma – dvišlaitė (spėjama, kad stogas pradžioje buvo dengtas skiedromis; būklė gera;
 • 1.1.2. sienų angos, nišos – stačiakampių langų ir durų angų tipas
 • 1.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas – pajūrio kraštui būdinga liaudies architektūra; fasadų architektūros tūrinės detalės – verandos tipas V fasade (R fasade į kiemo pusę pristatyti priestatai; būklė bloga; fasadų apdaila ir puošyba – medinių lentų su lystvelėmis vertikalaus apkalimo tipas; medinių vėjalenčių tipas  langų profiliuoto medinio apvado tipas; verandos puošyba ažūriniais medžio pjaustiniais
 • 1.1.4. konstrukcijos – juostiniai pamatai; rąstų sienos iš išorės apkaltos lentomis; medinių stogo ir sienų konstrukcijų tipas; stalių ir kitų medžiagų gaminiai – durų ir langų medinių konstrukcijų bei jų skaidymo tipas (senieji langai išlikę V fasado šiaurinėje dalyje ir frontonuose bei verandoje; būklė bloga;
 • 3. Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – gyvenamoji;
 • 4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės – Palangos miesto istorinė dalis u.k.12613, Palangos senojo miesto vieta u.k.17139
J. Piktuižio g. 11, Palangos m., Palangos m. sav.