Namas

Namas adresu Palangos miesto sav., Palangos m., J. Piktuižio g. 11 Kultūros paveldo nekilnojamų kultūros vertybių registre įregistruotas 1993-05-19. Unikalus objekto kodas: 15936. Statusas: Valstybės saugomas, objekto reikšmingumo lygmuo: regioninis.Teritorijos KVR objektas:  845.00 kv. M. Vertybė pagal sandarą: pavienis objektas.Stilius:liaudies architektūra, būdinga pajūrio kraštui. Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas). Vertingosios savybės: 7.1.1.1. tūris – stačiakampio plano, 1 a. su palėpe, pastato centre veranda (R pusėje iškelta mansarda; būklė patenkinama; FF Nr. 2-4; 8-11; 2012 m.); stogo forma – dvišlaitė (spėjama, kad stogas pradžioje buvo dengtas skiedromis; būklė gera; FF Nr. 4-6; 2012 m.); 7.1.1.2. sienų angos, nišos – stačiakampių langų ir durų angų tipas (-; -; FF Nr. 10, 13, 16; 2012 m.); 7.1.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas – pajūrio kraštui būdinga liaudies architektūra (-; -; FF. Nr. 1-6; 2012 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės – verandos tipas V fasade (R fasade į kiemo pusę pristatyti priestatai; būklė bloga; FF Nr. 2-4, 8-10; 2012 m.); fasadų apdaila ir puošyba – medinių lentų su lystvelėmis vertikalaus apkalimo tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 16, 17; 2012 m.); medinių vėjalenčių tipas (-; -; FF Nr. 14, 18; 2012 m.); langų profiliuoto medinio apvado tipas (-; -; FF Nr. 3, 16; 2012 m.); verandos puošyba ažūriniais medžio pjaustiniais (-; būklė gera; FF Nr. 2-4, 22, 15; 2012 m.);7.1.1.4. konstrukcijos – juostiniai pamatai (-; -; -; 1012 m.); rąstų sienos iš išorės apkaltos lentomis (-; -; FF Nr. 16; 2012 m.); medinių stogo ir sienų konstrukcijų tipas (-; -; FF Nr. 18, 21; 2012 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – durų ir langų medinių konstrukcijų bei jų skaidymo tipas (senieji langai išlikę V fasado šiaurinėje dalyje ir frontonuose bei verandoje; būklė bloga; FF Nr. 3, 5, 6, 16; 2012 m.); 7.3. Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – gyvenamoji;7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės – Palangos miesto istorinė dalis u.k.12613, Palangos senojo miesto vieta u.k.17139 (-; -; TRP; 2012 m.). 

J. Piktuižio g. 11, Palangos m., Palangos m. sav.