Laisvės gynėjų dieną – gėlės ir atminimo žvakutės tautos didvyriams

2022
01 13

Minint Laisvės gynėjų dieną, Sausio 13-ąją, prie paminklo generolui Jonui Žemaičiui padėtos gėlės ir uždegtos atminimo žvakutės žuvusiems už Lietuvos laisvę.

Renginio metu į susirinkusiuosius kreipęsis Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus pabrėžė, jog laisvė – neįkainojama vertybė, ir ypač aiškiai tai juntame šiandieninių Europos ir pasaulio įvykių kontekste. Meras palinkėjo, kad kruvini įvykiai mūsų šalyje niekad nebepasikartotų, ir kad Lietuvoje visuomet būtų taika.

Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Palangos filialo pirmininkė Genovaitė Vėlavičienė minėjimo metu pasidalino savo prisiminimais apie anuometinius kruvinus įvykius bei palinkėjo visiems gerbti iškovotą laisvę ir tinkamai naudotis savo asmens laisvėmis.

Minėjimui iškilmingumo suteikė Rimgaudo Juozapavičiaus vadovaujamų Palangos kultūros ir jaunimo centro Jūros šaulių vyrų choro, choristai bei moterų ansamblio „Guboja“ dainininkės.

Laisvės gynėjų diena kurorte minima ir kitais renginiais – trečiadienį prie paminko generolo J. Žemaičiui buvo įžiebti Laisvės laužai, ketvirtadienio vidurdienį Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje aukotos šv. Mišios.

Šventojoje ketvirtadienį nuo 13 val. iki 19 val. centrinėje aikštėje rengiama visuomeninė akcija „Laisvė“, kurios metu visi norintys kviečiami atsinešti ir uždegti atminimo žvakutę. 19 val. aikštę papuoš vaizdo projekcija „Vienybės ugnis“. Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje 18 val. bus aukojamos šv. Mišios už laisvės gynėjus.