Individualūs mokymai Lietuvos verslo ir mokslo atstovams „Kaip parengti kokybišką paraišką Europos Komisijos EIC, EIE ir EIT kvietimams“

2022
02 01

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra š. m. sausio – vasario mėn. mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) atstovus, mokslininkus, tyrėjus kviečia bendradarbiauti su NCP ir dalyvauti nuotoliniuose individualiuose mokymuose (Teams platforma), kurių tikslas – Lietuvos dalyvių teikiamų paraiškų Europos Komisijos kvietimams kokybės užtikrinimas.

Europos inovacijų tarybos (EIC) konkursai yra vieni aršiausių 2021–2027 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) daugiametės bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (angl. Horizon Europe) kvietimuose, nes sulaukia didelio pareiškėjų dėmesio dėl siūlomų lanksčių finansavimo derinių ir apimčių.

Europos inovacijų aplinkos (EIE) konkursai užtikrina veiksmingą Europos inovacijų tarybos (EIC) veiklos rūšių papildomumą, ypatingą dėmesį skiriant jungtims su novatoriais visoje ES bei sinergijai su ES valstybių narių ir „Europos horizontas“ asocijuotų šalių vykdomomis veiklomis bei privačiomis iniciatyvomis, remiančiomis visų rūšių inovacijas.

Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT) yra unikali ES iniciatyva ir viena iš „Europos horizontas“ programos dalių, siekianti gerinti ES inovacinius pajėgumus ir veiklos rezultatus, pasitelkus žinių trikampio – švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų integravimą.

Kokybiškų paraiškų rengimo procesą užtikrina Europos Komisijos sukurtas nacionalinių atstovų (angl. National Contact Points, NCP) tinklas, kurio tikslas teikti kvalifikuotą pagalbą programos dalyviams ir pareiškėjams visais esminiais klausimais. NCP savo veikloje vadovaujasi minimaliais standartais ir pagrindiniais principais „Europos horizontas“ programos NCP sistemai sukurti (angl. Minimum standards and Guiding principles for setting up systems of National Contact Points (NCP systems) under Horizon Europe).

NCP pagrindinė funkcija neatlygintinai suteikti praktinę informaciją ir pagalbą visais atstovaujamos tematikos klausimais, ypatingą dėmesį skiriant klientų konsultacijoms pasirenkant tinkamiausią kvietimą ir projekto tipą, mokymui kaip parengti kokybišką paraišką ir paraiškų išankstinio vertinimo (proof reading) paslaugai (kaip patobulinti Lietuvos koordinatoriaus parengtą paraišką prieš pateikiant Europos Komisijos ekspertams).

Maloniai prašome individualų laiką iš anksto suderinti elektroniniu paštu arba telefonu, pagal pateiktą mokymų planą:

Priemonės pavadinimas  Individualių mokymų laikas (Teams platforma)
2022 m. sausio – vasario mėn. 
Registracija 
EIC Pathfinder Pirmadieniais 
14.30 – 15.00 (įvadinis)
15.00 – 16.30 (pažengusiems)
EIC, EIE, EIT NCP

Dr. EDITA BAGDONAITĖ

edita.bagdonaite@mita.lt

Tel. 370 604 76851

EIC Accelerator STEP 1 Antradieniais
14.00 – 15.30 (pažengusiems)
15.30 – 16.30 (įvadinis)
EIC Accelerator STEP 2 (turintiems EK kvietimą teikti šio etapo paraišką) Trečiadieniais
14.00 – 15.30 arba 15.30 – 16.30
HORIZON-EIE Ketvirtadieniais
14.00 – 15.30
EIT HEI Ketvirtadieniais
15.30 – 16.30
Paraiškų rengėjai, norintys konsultacijos kaip patobulinti paraišką (proof reading), kviečiami atsiųsti paraiškos projektą el. paštu: edita.bagdonaite@mita.lt

Kontaktai
Dr. EDITA BAGDONAITĖ
Tel. 370 604 76851
El. p. edita.bagdonaite@mita.lt