Veiklos sritys

1. Informacijos apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves rinkimas, kaupimas, teikimas.
2. Informacinių ir kartografinių leidinių leidyba ir platinimas;
3. Palangos miestą reprezentuojančios informacijos platinimas;
4. Duomenų bazės apie Palangos miesto turistinius išteklius kaupimas ir tvarkymas;
5. Visuomenės informavimas apie turizmo, kultūros, sporto, švietimo ir panašius renginius / veiklas, paslaugas, lankytinas vietas ir objektus;
6. Palangos miesto ir regiono kaip patrauklios turistams vietovės reklamavimas;
7. Paslaugų, gerinančių lankytojų ir turistų patirties kokybę, teikimas;
8. Miesto turistinio įvaizdžio ir tarptautinio žinomumo formavimas;
9. Turizmo produktų ir paslaugų plėtros kūrimas ir skatinimas;
10. Rūpinimasis turizmo paslaugų reklama, turizmą propaguojančių renginių, ekskursijų organizavimas, prekyba suvenyrais;
11. Kitos su turizmo, kultūros, sporto, švietimo ir pan. informacijos paslaugų teikimu ir turizmo skatinimu susijusios veiklos vykdymas;

2024 m. veiklos plano aprašymas ir veiklos planas