KAI TIKĖJIMAS IR GYVENIMAS SUSITINKA arba KAS BENDRA TARP PELENŲ TREČIADIENIO IR VALENTINO DIENOS?

Susitikimų-katechezių ciklą „Tikėjimu ir gyvenimu“ įkvėpė šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II enciklika „Fides et ratio“, kurioje tikėjimas ir protas prilyginami dviems sparnams, pakeliantiems žmogaus dvasią į tiesos kontempliavimą. Šio ciklo tikslas – formuoti teisingą krikščionio poziciją šiandienos pasaulyje bei spręsti šių laikų žmogui itin aktualius tapatybės paieškų klausimus. Nagrinėdami įvairias aktualias temas, lektoriai ieškos atsakymų į šiandien tikinčiam žmogui iškylančius klausimus, skatindami kasdieniniame gyvenime puoselėti glaudų ryšį tarp tikėjimo ir proto.
Vasario 14 d. po 18.00 šv. Mišių drauge su diak. doc. dr. Benu ULEVIČIUMI ieškosime sąsajų tarp tikėjimo ir gyvenimo bei tarp Pelenų trečiadienio ir Valentino dienos.
Susitikimai vyksta trečiadieniais po vakaro šv. Mišių Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.
Susitikimų-katechezių ciklas rengiamas Lietuvos Katalikų Religinės Šalpos Fondo ir privačių rėmėjų lėšomis. Nuoširdžiai dėkojame geradariams už galimybę nagrinėti šiomis dienomis itin aktualius klausimus.

Data

2024-02-14
Expired!

Laikas

18:00

Vieta

Palangos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia
Vytauto g. 51, Palanga

Komentarai uždrausti.