Projektas Nr. LT-RU-2-079 „Gintaro pakrantė“  (2020-06-11 Paramos sutarties Nr. 1S-199)

 

Palangos turizmo informacijos centras  įgyvendino projektą Nr. LT-RU-2-079 „Gintaro pakrantė“  (2020-06-11 Paramos sutarties Nr. 1S-199)  pagal 2014­–2020 m. Europos kaimynystės priemonę, finansuojamą Europos Sąjungos.

Pagrindinis projekto tikslas – kultūros tinklo tarp Kaliningrado ir Klaipėdos apskričių kūrimas, siekiant plėsti turizmo sektorių ir pritraukti daugiau vietinių bei užsienio turistų.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama remontuoti patalpas, įsigyti reikalingą įrangą ir kurti naujas turizmo paslaugas vienijančias abi šalis. Projekto veiklos planas buvo sudarytas siekiant sukurti bendrą turizmo sistemą, pateikiančią projekto rezultatus. Visos veiklos yra susijusios ir viena kitą papildančios, siekiant užtikrinti darnų turizmo vystymąsi ir išspręsti bendras problemas.

Projekto tikslinė grupė – vietiniai ir užsienio turistai. Projekto veikla ir sukurti rezultatai pritrauks įvairaus amžiaus turistus iš įvairių šalių, kurie domisi kultūra ir istorija, siekia pažinti Baltijos jūros regioną.

Projekto veiklos įgyvendinimas abiejose šalyse leis sukurti tarptautinį turizmo tinklą, vienijantį dvi šalis. Keitimasis patirtimi ir žiniomis, taip pat naujos turizmo infrastruktūros ir paslaugų sukūrimas leis pagerinti turizmo sektorių projekto teritorijoje. Dėl to pagerės regionų ekonomika, padidės lankytojų sąmoningumas ir žinios apie regiono istoriją, tradicijas ir kultūrą.

Projekto naujovė grindžiama unikaliu bendrų tarptautinių gintaro turų kūrimu ir vietos amatininkų dalyvavimu. Planuojama, kad įgyvendinant projektą bus sukurta nauja sąsaja tarp tradicinių amatų koncepcijų regione. Tai padės skatinti turizmą mažuose miestuose, gyvenvietėse ir taip pat rems amatininkus šiose vietose. Naujos turizmo paslaugos bus prieinamos ir reklamuojamos visus metus, parodant ryšius tarp šalių ir skatinant vietos kultūrą. Be to, turistai bus skatinami keliauti dviračiais, pėsčiomis. Tai padidins supratimą apie ekologines problemas ir padidins kelionių dalyvių fizinį aktyvumą. Be to, tai sustiprins dviejų susijusių šalių ir regionų bendradarbiavimą.

Projekto naujumas taip pat atsispindės naudojant naujas technologijas ir priemones. Planuojama įrengti inovatyvius informacinius terminalus, „Sun Eco“ paslaugų stotis. Šiuolaikinėje visuomenėje labai svarbu atsižvelgti į jos poreikius ir pakeisti paslaugų teikimo būdą. Taip pat visa sukurta medžiaga bus moderni, unikali, norinti pritraukti įvairių amžiaus grupių turistus. Pasirinktas turinys, įrankiai ir įranga bus naudojami teikiant informaciją apie regioną, pasiekiantį kuo platesnę auditoriją.

Palangos TIC, kaip pagrindinis paramos gavėjas, bus atsakingas už projekto veiklos valdymą ir koordinavimą bei užtikrinimą, kad visi rezultatai ir rezultatai būtų pateikti laiku. Jie taip pat bus atsakingi už remonto organizavimą ir informacinių stendų įrengimą ir „Sun Eco“ stotelių įrengimą Palangoje ir Šventojoje, kurie padės geriau aptarnauti lankytojus ir suteiks jiems reikiamą informaciją.

Kita atsakomybė bus paskirstyta abiem partneriams. Jie abu bendradarbiaus organizuodami mokymus darbuotojams, sudarydami tarptautinį turizmo maršrutą, žemėlapius ir kelionių vadovus, informacinę medžiagą bei organizuodami gidų mokymus. Be to, jie įkels duomenų bazę į savo interneto svetaines ir įsteigs terminalus savo patalpose, kur pateiks svarbios informacijos apie maršrutą ir regionus, susijusius su projektu. Taip pat, jie dalyvaus konferencijose ir renginyje kartu su žiniasklaida.

Projekto pradžia – 2020-06-11.

Projekto pabaiga – 2023-03-10.

Bendras projekto biudžetas – 427 043,20 EUR.

Projekto biudžeto dalis, tenkanti Palangos turizmo informacijos centrui – 379 125,92 EUR, iš jų – 341 213,32 EUR finansuojama programos lėšomis, 37 912,60 EUR – Palangos turizmo informacijos centro lėšomis.

_________________________________________________________________________

Detalesnę informaciją apie įgyvendinamą projektą teikia Rasa Kmitienė, Palangos turizmo informacijos centro direktorė (el. p. rasa.kmitiene@palangatic.lt, tel. 8 (460) 48822. Ši informacija parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako tik Palangos turizmo informacijos centras ir ji negali būti taikoma atspindinčia Europos Sąjungos požiūrį. Programos interneto svetainė: www.eni-cbc.eu. Europos Komisijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir plėtros generalinio direktorato interneto svetainė: https://ec.europa.eu/europeaid/node/22_lt