Vietinė rinkliava už naudojimąsi Palangos miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra

2021
12 28

Palangos mieste yra renkama Vietinė rinkliava už naudojimąsi Palangos miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra (toliau – Rinkliava) – tai Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka (1 euras už asmeniui suteiktą vieną nakvynę), galiojanti Palangos miesto teritorijoje.

Informuojame, kad vadovaujantis Rinkliavos nuostatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra“ 1 punktu, 18 ir 19 punktais apgyvendinimo paslaugos teikėjas (Rinkliavos mokėtojas) mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniam mėnesiui) pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos privalo pateikti Palangos miesto savivaldybės administracijai Rinkliavos deklaraciją kartu su Rinkliavos sumokėjimą patvirtinančiu dokumentu.

Surinktą Rinkliavą moka fizinis ir juridinis asmuo, kuris teikia viešbučio tipo ar specialaus (sanatorijos, reabilitacijos centrai, kempingai, turizmo centrai, poilsio namai, jaunimo nakvynės namai, fiziniai asmenys, įsigiję verslo liudijimus ar užregistravę individualią veiklą) apgyvendinimo paslaugas.

Nuo Rinkliavos atleidžiami:

  • ligoniai, kuriems medicininės reabilitacijos paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;
  • vaikai iki 18 metų.

Pažymime, kad vadovaujantis Rinkliavos nuostatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra“ 1 punktu, 28 punktu Rinkliavos mokėtojas nesumokėtą Rinkliavą ar jos nepriemoką privalo sumokėti iki einamųjų metų pabaigos. Nesumokėta Rinkliava ar jos nepriemoka iš Rinkliavos mokėtojo išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių bei antstolių paslaugomis, skolininkui padengiant teismo, atstovavimo-advokato, antstolio ir kitas išlaidas.

Informacija apie Rinkliavą teikia Palangos miesto savivaldybės administracijos Rinkliavų skyrius (tel. (8 460) 48 729; (8 460) 34 159) arba ją galima rasti Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.palanga.lt/verslui/licencijos-ir-leidimai/206#c-102/t-353