Pratęstas terminas teikti paraiškas 2022 m. Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinei atrankai

2022
05 04

Ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad pratęstas terminas teikti paraiškas Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinei atrankai. Šias paraiškas iki š. m. gegužės 9 d. imtinai gali teikti Lietuvos valstybinės institucijos, mokslo įstaigos ir verslai, vykdantys viešojo ir privataus sektorių partnerystės iniciatyvas.

„Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų konkurso nugalėtojai bus atrenkami iš 32 Europos valstybių pasiūlytų nacionalinių atrankų laimėtojų 6 kategorijose. Todėl raginame teikti paraiškas šių apdovanojimų nacionalinei atrankai. Tai unikali galimybė patekti į lapkritį Čekijoje vyksiantį finalinį verslininkystės skatinimo apdovanojimų etapą, kuriame galės dalyvauti 1 arba 2 Lietuvos nacionalinės atrankos nugalėtojai pagal kategorijas. Tokiu būdu atsivers galimybė didinti tiek savo, tiek ir Lietuvos žinomumą“, – teigia ekonomikos ir inovacijų viceministrė Ieva Valeškaitė.

„Verslumo dvasios skatinimo“ kategorijoje skatinamos bendradarbiavimo nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygiu iniciatyvos, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo ir moterų verslumui. „Investicijose į verslumo įgūdžius“ – skatinamos nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens bendradarbiavimo iniciatyvos, kuriomis siekiama gerinti verslumo, vadybos ir darbuotojų įgūdžius.

Pagal kategoriją „Verslo aplinkos gerinimas ir skaitmeninės pertvarkos rėmimas“ įvertinama novatoriška nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens politika ir iniciatyvos, dėl kurių Europa tampa patraukliausia vieta pradėti verslą, jį valdyti, plėtoti ir plėsti bendrojoje rinkoje. Kategorija „Verslo tarptautinės plėtros skatinimas“ skirta skatinti įmones, ypač mažąsias ir vidutines, naudotis Europos Sąjungos ir už jos ribų esančių rinkų siūlomomis galimybėmis, taip pat įgyvendinti strategijas ir iniciatyvas nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygiu.

Pagal kategoriją „Tvarios pertvarkos finansavimas“ įvertinama nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens politika ir iniciatyvos, kuriomis remiama tvari pertvarka ir aplinkosauga: žiedinė ekonomika, poveikio klimatui neutralumas, švari energija, efektyvus išteklių naudojimas ar biologinė įvairovė. „Apdovanojimas už atsakingą verslą“ skiriamas už nacionalines, regionines ar vietos verslininkystės iniciatyvas, skatinančias mažųjų ir vidutinių įmonių socialinę atsakomybę, taip pat verslo plėtrą tarp socialiai pažeidžiamų grupių, pvz., bedarbių, ilgą laiką nedirbusių asmenų, legalių migrantų, neįgaliųjų, etninių mažumų.

Šių metų paraiškose turi būti nurodytos vykdomos arba nesenai baigtos politikos kūrimo, verslumo ar švietimo srities iniciatyvos ir jų įtaka atitinkamam regionui ar vietovei. Taip pat turi būti parodyta laipsniška šių iniciatyvų raida, kuri truktų bent 15 mėnesių.

Daugiau informacijos apie apdovanojimus ir paraiškos formą galite rasti nacionalinę atranką organizuojančios Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje.

Daugiau informacijos:

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos

Ryšių su visuomene skyrius

El. p. info@eimin.lt