Pradedama šventės „Palangos stinta“ mugės dalyvių registracija

2022
01 06

Žvejiškas festivalis „Palangos stinta 2022“ – vasario 11-13 d.

 

Prekybinės mugės taisyklės

Mugėje kviečiami prekiauti tautodailininkai, amatininkai, liaudies meistrai, kulinarinio paveldo pateikėjai, meno dirbinių kūrėjus, kūrėjai, meistrai, žvejai, ūkininkai ir kiti asmenys ar įmonės, prekiaujantys pačių sukurtais, nemasinės gamybos, tautodailės ir amatų dirbiniais, žuvies ar žemės ūkio ir maisto produktais bei kitais etninio materialiojo paveldo gaminiais, pagamintais iš tradicinių žaliavų, naudojantis rankų darbu ar kitomis  technologijomis, išsaugant unikalias bei kokybiškas gaminių savybes ir sudėtį.

Prekiaujančių maisto gaminiais pateikta informacija turi atitikti https://vmvt.lt/opendata/mtsr pateiktus duomenis.

Informacija skelbiama www.palanga.lt

PREKYBINĖS MUGĖS „PALANGOS STINTA 2022“ TAISYKLĖS

BENDRA INFORMACIJA

 1. Registracija vykdoma iki sausio 23 d. 24 val.

registracijos forma (išskyrus viešo maitinimo organizavimui ir alkoholio prekybai):

https://docs.google.com/forms/d/1vp5_fq-6uJFyhXMh08s9x5JzV2odthOWdDwXkLTtJPI/edit?usp=sharing

 1. Dalyvių atranka ir jų informavimas vyks iki sausio 27 d.
 2. 3. Konkrečių prekybinių vietų suteikimas vyks iki vasario 10 17 val.
 3. 4. Mugės darbo laikas – nuo 2022 vasario 11 d. 10 val. iki 2022 vasario 13 d. 17 val.
 4. 5. Dalyvio mokestis pateikiamas už 3×2 m. prekybos plotą. Didėjant prekybos plotui, proporciškai didėja ir dalyvio mokestis. Vienam dalyviui galima registruoti daugiau nei vieną prekybinę vietą, bet, ar suteikti daugiau nei vieną, spręs organizatoriai, atsižvelgdami į dalyvių skaičių ir laisvas prekybines vietas.

Prekybos teritorijos:

1 teritorija, mokestis 120 eur – J.Basanavičiaus g., Jūratės ir Kastyčio skveras – leidžiama prekyba tik žuvimi, karštais gėrimais (arbata, kava), viešo maitinimo organizavimas; Vytauto g. nuo Turgaus g. iki Rąžės g., Centrinė aikštė – leidžiama prekyba visų prekių asortimentu atitinkančiu mugės taisykles.

2 teritorija, mokestis 90 eur – Vytauto g. nuo Turgaus g. iki Jūratės g., Jūratės g. nuo Vytauto g. iki Smilčių g., Grafų Tiškevičių alėja – leidžiama prekyba visų prekių asortimentu atitinkančiu mugės taisykles.

 1. 6. Dalyviai – juridiniai ir fiziniai asmenys.
 2. 7. Pageidautina prekiauti iš baltų palapinių.
 3. 8. Prekybinių vietų skaičius ribotas.
 4. 9. Pirmenybė teikiama Palangos miesto įmonėms ir gyventojams, meno kūrėjo statusą turintiems asmenims, tautodailininkams, tradicinių amatų sertifikuotiems tautinio paveldo meistrams ir šventės rėmėjams.
 5. DĖMESIO!!! Šventėje privalu laikytis visų sveikatą saugančių reikalavimų ir rekomendacijų. Tuo atveju, jei LR Vyriausybė priimtų sprendimus, pagal kuriuos atsirastų renginio organizavimui papildomi reikalavimai, tai apie juos visi bus informuoti . Tuo atveju jei dėl atsiradusių apribojimų nebus galima organizuoti šventės planuojamomis dienomis, pasitardami su Palangos savivaldybe ieškosime artimiausios įmanomos kitos datos šventės perkėlimui. Saugokite save ir kitus!

PREKYBINĖS MUGĖS DALYVIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

Mugės dalyviams, sumokėjusiems mokestį iki vasario 1 d., bus suteikta konkreti prekybos vieta ir apie tai pranešta elektroniniu paštu ar telefoniniu skambučiu iki vasario 10 d.

Dalyvio pažymėjimas bus išduodamas tik gavus patvirtinimą apie sumokėtą mokestį.

Dalyvio pažymėjimas bus išduotas atvykus į prekybos vietą.

Prekybos vietas skirsto mugės organizatoriai.

Trūkstant prekybos ar paslaugų teikimo vietų, prekybos vieta bus suteikiama atsižvelgiant į nustatytus prioritetus ir į tai, kuris prašymas pateiktas anksčiau (pagal tinkamai užpildyto registracijos prašymo atsiuntimo laiką).

PREKYBININKO ĮSIPAREIGOJIMAI

Prekybinėje mugės vietoje būtina turėti: dalyvio pažymėjimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; darbuotojo darbo pažymėjimą; verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.

Laikytis priešgaisrinių ir maisto tvarkymo taisyklių.

Apie iškilusias nenumatytas aplinkybes prekybininkas privalo nedelsdamas informuoti mugės organizatorius.

REIKALAVIMAI MAISTO TVARKYMUI RENGINIO METU:

 1. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas ar Maisto tvarkymo subjekto registravimas – suteikia teisę vykdyti maisto tvarkymą. Veiklos, kurių kodai 56.21, 56.10.0.M, 47.99.0.M ir maisto tvarkymo subjektai, kurie turi leidimus vykdyti maisto produktų gamybą ar mažmeninę ir didmeninę prekybą.
 2. Statinys – palapinė, sienos iš trijų pusių, grindinys.
 3. Maisto produktų laikymas: apsauga nuo taršos – nefasuoti maisto produktai laikomi uždengtose talpose, vitrinose, temperatūros režimo užtikrinimas – gamintojo nurodytomis sąlygomis, jei reikalinga, turėti šaldymo įrenginius, siekiant išvengti kryžminės taršos – šviežia žuvis, mėsa, jų pusgaminiai laikomi atskirai nuo gatavų produktų, pagamintų patiekalų, naudojama įranga pagal paskirtį.
 4. Maisto produktų, patiekalų atsekamumas – užtikrinti produktų ir pusgaminių ženklinimą, turėti įsigijimo dokumentus; tinkamumo vartoti terminą nurodo gamintojas, viešojo maitinimo patiekalai tinka vartoti 24 val. nuo jų pagaminimo. Marinuotos stintos stiklainyje – tik pateikimo vartotojui forma , tinka vartoti vieną parą nuo pagaminimo, svarbu tinkamai paženklinti
 5. Personalo higiena – tinkami darbo rūbai (dengiantys asmeninius, gali būti naudojami antrankoviai, prijuostės ir pan.), pakankamai priemonių rankoms plauti, dezinfekuoti (jei vykdoma maisto gamyba- šaltas/karštas tekantis vanduo, plovimo, dezinfekavimo, sausinimo priemonės (galima naudoti drėgnas dezinfekuojančias servetėles), asmenys tvarkantys maistą, turi periodiškai tikrintis sveikatą, būti išklausę higienos žinių kursą ( turėti galiojančius pažymėjimus ar jų kopijas)
 6. Žvejai turintys registruotą veiklą, gali prekiauti tik šviežia ir rūkyta ( tik turintys žuvies rūkymui leidimą) žuvimi.
 7. Maisto tvarkymo subjektai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už renginio ar šventės metu parduodamo maisto saugą ir kokybę.

PRIEŠGAISRINĖ RENGINIO DALYVIO ATMINTINĖ

Renginio metu, organizacijų ir įmonių dalyvių palapinėse privalo būti pirminės gaisro gesinimo priemonės (nedegus audeklas, gesintuvas).

Kietu kuru kūrenamas šašlykines, kepsnines, rūkyklas, buitines krosneles, lauko židinius naudoti leidžiama ne arčiau kaip 6 m nuo statinių.

Kas 30 m tarp prekybos eilių palikti ne siauresnes kaip 1,5 m praeigas, kertančius pagrindines praeigas.

Palapinės privalo būti įtvirtintos apsisaugant nuo stipraus vėjo.

Imkitės visų atsargumo priemonių gaisrui išvengti.

Jeigu matote, kad su ugnimi nepavyks lengvai susidoroti, nedelsiant kvieskite ugniagesius bendruoju pagalbos telefonu   112

DRAUDŽIAMA:

 1. Draudžiama parduoti prekes, kurių mažmeninė prekyba viešosiose vietose uždrausta Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
 2. Draudžiama prekiauti prekėmis ar teikti paslaugas, jeigu jos neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose, techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytų saugos reikalavimų.
 3. Draudžiama prekiauti ar teikti paslaugas kitose nei organizatorių nurodytose vietose.
 4. Draudžiama verstis kita, nei su organizatoriais suderinta veikla.
 5. Draudžiama mugės prekybos ar paslaugos teikimo vietą perleisti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, išskyrus verslo liudijime įrašytiems asmenims.

PASTABOS:

 1. Organizatoriai turi teisę šventės metu nebeleisti vykdyti prekybos veiklos, jei dalyvis prekiauja pažeisdamas šias taisykles.
 2. Fiziniams ar juridiniams asmenims, gavusiems prekybinę vietą, bet neatvykusiems į šventę be pateisinamos priežasties, mokestis negrąžinamas ir ateityje mūsų organizuojamose mugėse dalyvauti nebus leidžiama.

Mugės darbo laikas:

Vasario 11 d. nuo 10 val. iki 20 val.

Aptarnaujantis transportas gali važiuoti nuo 09 val. iki 20 val.

Vasario 12 d. nuo 10 val. iki 20 val.

Aptarnaujantis transportas gali važiuoti nuo 06 val. iki 10 val. ir nuo 20 val.

Vasario13 d. nuo 10 val. iki 16 val.

Aptarnaujantis transportas gali važiuoti nuo 06 val. iki 10 val. ir nuo 16 val.

Organizatoriai turi teisę tikslinti ar koreguoti šias taisykles.

Detalesnė informacija:

Šventės organizatoriai – asociacija „Stintų Ordinas“

stintuordinas@gmail.com

Šventės koordinatoriai:

Albertas Bukauskas, tel.: +370 687 17817

Gintaras Sičiūnas, tel,: +370 699 89666

Nerijus Stasiulis, tel.: +370 686 21396

Mugės dalyvių registro forma (išskyrus viešo maitinimo ir alkoholio)

https://docs.google.com/forms/d/1vp5_fq-6uJFyhXMh08s9x5JzV2odthOWdDwXkLTtJPI/edit?usp=sharing