Palangos savivaldybėje jau apsigyveno 602 karo Ukrainoje pabėgėliai

2022
03 29

Pabėgėlių registracijos centruose užsiregistravo ir gyvenamąja vieta nurodė Palangos miesto savivaldybę 602 asmenys iš Ukrainos.

Palangoje apsigyvenusių karo pabėgėlių skaičius pagal amžiaus grupes: 0 – 3 m. – 50, 4 – 6 m. – 45, 7 – 17 m. – 180, 18 – 69 m. – 324, 70 m. ir vyresni – 10.

Į Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigas jau atėjo 39 vaikai, į bendrojo ugdymo mokyklas – 121 moksleivis. Iš jų: lopšeliuose – darželiuose ugdomi 39 vaikai; pradinio ugdymo klasėse (1-4 klasės) mokosi 61 moksleivis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-12 klasės) vykdomas 60 mokinių iš Ukrainos.

Palangos savivaldybė tebėra 7 vietoje Lietuvoje pagal priimtų karo pabėgėlių iš Ukrainos skaičių.