Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2022 m. vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkursą

2022
05 02

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2022 m. vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkursą (toliau tekste – Konkursas).

Konkurse gali dalyvauti Palangos miesto švietimo, kultūros, sporto įstaigos, asociacijos, neformaliojo vaikų šveitimo teikėjai, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) nurodyta, kad gali vykdyti vaikų poilsio stovyklų, sportinę, pramogų ir poilsio organizavimo veiklas ir yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre.

Paraiškų teikėjai iki 2022 m. gegužės 20 d. Savivaldybės  Komunikacijų ir e. paslaugų skyriui  (Vytauto g. 112, LT-00135 Palanga) pateikia dokumentus Konkursui užklijuotame ir užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas Paraiškos teikėjo vardas ir pavardė bei organizacijos adresas ir konkurso pavadinimas „Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkursui“.

Paraiškos Konkursui teikiamos vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės vaikų vasaros poilsio rėmimo konkurso organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. A1-432  1 punktu.

Paraiškos nevertinamos, jei programos teikėjas neatitinka Konkurso reikalavimų; paraiška užpildyta netvarkingai, nepasirašyta vadovo, pateikta pasibaigus paraiškų priėmimo laikui arba trūksta apraše nurodytų dokumentų; jei programos teikėjas tą pačią paraišką yra pateikęs kitų programų rėmimo konkursams, kuriuos organizuoja ir finansuoja Palangos miesto savivaldybės administracija.

Telefonas pasiteiravimui:  (8 460) 48721.

 

Paraiška

Tvarkos aprašas