Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2022 m. tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų atrankos konkursą

2022
03 15

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2022 m. tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų atrankos konkursą.

2022 m. projektai remiami pagal šias religinių bendruomenių rėmimo projektų finansavimo prioritetines kryptis:

  • religinių pastatų neatidėliotini remonto darbai,
  • bažnytinio meno vertybių išsaugojimo darbai.

Projektus konkursui gali teikti Palangos miesto savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą registruotos tradicinės religinės bendruomenės.

Projekto paraiška iki 2022 m. balandžio 22 d. tiesiogiai arba naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis pateiktos Savivaldybės administracijos priimamajame adresu: Vytauto g. 112, 00153 Palanga. Paraiška teikiama užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: „Tradicinių religinių bendruomenių rėmimo konkursui“, teikėjas, jo adresas. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė, negu skelbime apie konkursą nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo data; siunčiama elektroniniu laišku, adresu komunikacija@palanga.lt, elektroninio laiško temoje nurodant „Tradicinių religinių bendruomenių rėmimo konkursui“. Paraiška turi būti pateikta teikėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė, negu skelbime apie konkursą nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo data.

Reikalavimus projektams ir finansuojamas projektų vykdymo išlaidas, reikalavimus projektų paraiškoms ir jų teikimą, paraiškų vertinimą, savivaldybės biudžeto lėšų skyrimą, projektų įgyvendinimo kontrolę ir atskaitomybė reglamentuoja Palangos miesto tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų konkurso nuostatai, patvirtinti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A1-195.

Kontaktinis asmuo Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Janina Balužė, tel. (8 460) 34 157, el. p. janina.baluze@palanga.lt

Paraiška

Konkurso nuostatai