Lietuviško kino seansas sanatorijoje „Gradiali”

2022
09 09
Spalio 1 d., šeštadienį, sanatorija Gradiali kviečia lietuviško kino mėgėjus į NEMOKAMĄ kino seansą.
„Pineta” restorane (1a.) 19 val. planuojama rodyti režisieriaus Marijono Giedrio 1972 m. lietuviška kino juosta „Herkus Kantas”.
Vaidina: Antanas Šurna, Eugenija Pleškytė, Algimantas Masiulis, Stasys Petronaitis, Gediminas Karka, Pranas Piaulokas, Aleksandras Vokačius.
„Šis filmas – memorialas prūsų tautai, savo kalba ir kultūra giminingai lietuviams, išnaikintai kryžiuočių ordino. XIII amžiuje prūsai sukilo, ilgam paralyžiuodami kryžiuočių veržimąsi į Rytus, ir krito žūtbūtinėje kovoje, palikdami pavergėjams savo žemes ir savo vardą… “
Tai dviejų dalių istorinė drama apie žymiausią prūsų sukilimo vadą Herkų Mantą, kuris užaugo įkalintas kryžiuočių ir, priėmęs krikščionišką tikėjimą, grįžo į Prūsiją padėti tėvynainiams ginti savo žemių bei savo tikėjimo.
Renginys organizuojamas bendradarbiaujant su Lietuvos Kino Centru
„Pineta” restoraną rasite Gradiali sanatorijos 1- me aukšte (Vanagupės g.15 Palanga).