Kviečiame dalyvauti apklausoje ir laimėti nakvynę Palangoje!

2023
11 03

Bendra apklausa apie turistinių paslaugų ir produktų poreikį Palangoje
Norėtume pakviesti Jus prisidėti prie tyrimo apie paslaugų ir produktų poreikį Palangoje. Jūsų nuomonė ir patirtis yra mums itin svarbios.

Suprantame, kad jūsų laikas yra brangus, todėl labai vertiname jūsų dalyvavimą šiame tyrime. Apklausa užtruks iki 10-15 minučių, o įrašę savo el. paštą, galėsite laimėti nakvynę Palangoje.

Jūsų nuomonė padės mums suprasti lankytojų poreikius ir prisidės prie to, kad Palanga taptų dar patrauklesne vieta visiems. Dėkojame, kad prisidedate prie šio tyrimo!

Bendra apklausa apie turistinių paslaugų ir produktų poreikį Palangoje

 

Palangos svetingumo sektoriaus apklausa

Norėtume pakviesti Jus prisidėti prie tyrimo apie Palangos svetingumo sektorių. Šis tyrimas skirtas gauti vertingų įžvalgų apie viešbučių, restoranų ir kitų svetingumo sektoriuje veikiančių įmonių kokybę, klientų poreikius ir bendrą patirtį. Jūsų nuomonė ir patirtis yra mums itin svarbios.

Suprantame, kad jūsų laikas yra brangus, todėl labai vertiname jūsų dalyvavimą šiame tyrime. Apklausa užtruks iki 10-15 minučių, o įrašę savo el. paštą, galėsite laimėti nakvynę Palangoje.

Palangos svetingumo sektoriaus apklausa 

Jūsų nuomonė padės mums suprasti lankytojų poreikius ir prisidės prie to, kad Palanga taptų dar patrauklesne vieta visiems. Dėkojame, kad prisidedate prie šio tyrimo!

________________________________________________________________________________________________________

Survey on the demand for tourist services and products in Palanga

We are embarking on a journey to understand Palanga through the eyes of its visitors. Your experiences and perceptions are crucial in unraveling the unique tapestry of this beautiful destination. We aim to delve into three key aspects:

How do Tourists See Palanga? Share your perspective on the charm, attractions, and unique features that caught your attention during your visit;
Values Found in Palanga: Uncover the values and experiences that Palanga has offered you. What made your time here memorable, and what aspects left a lasting impression?
Areas for Improvement: Every destination has its unique strengths and areas with potential for growth. Share your thoughts on what you believe Palanga might lack or areas that could be enhanced to make it an even more delightful experience.

Thank You for Your Time!

We understand that your time is valuable, and we genuinely appreciate your willingness to contribute to this research. Your insights will not only shape our understanding of Palanga but also contribute to creating a better experience for future visitors. The survey will take up to 10-15 minutes.

Survey on the demand for tourist services and products in Palanga