Įvyko Palangos miesto savivaldybės kultūros bei meno projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkursas

2022
04 12

Š. m. kovo 31 d. įvyko Palangos miesto savivaldybės kultūros bei meno projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkursas.

Projektų atrankos konkurso komisijos siūlymu Administracijos direktorius patvirtino 10 projektų, kuriems skiriamas dalinis finansavimas iš Palangos miesto savivaldybės biudžeto.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 6 d. įsakymas „Dėl Palangos miesto kultūros bei meno projektų rėmimo” Nr. A1-502.