Informacija apie COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymą atšaukus ekstremalią situaciją

2022
04 27

LR Vyriausybei priėmus sprendimą nuo 2022 m. gegužės 1 d. atšaukti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, nuo gegužės 1 d. įsigalios nauja COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) testavimo bei vakcinacijos tvarka bei kiti susiję COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo aspektai.

 

Epidemiologinė situacija

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinė situacija Lietuvoje pastarosiomis savaitėmis ženkliai gerėja. Šiuo metu didžioji dalis Lietuvos gyventojų (81,36 proc.) jau yra imunizuoti (persirgę ar vakcinuoti). Bendras imunizacijos lygis Lietuvoje yra  per 80 proc., o darbingo amžiaus grupėse – apie 90 proc. Labiausiai pažeidžiamoje asmenų grupėje (vyresni nei 80 m. amžiaus) imunizuota 75,37 proc. asmenų. Visiems vyresniems nei 5 m. amžiaus Lietuvos gyventojams sudaryta galimybė pasiskiepyti. Imlių COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) sukeliančiam virusui asmenų skaičius yra nedidelis, ypač po staigaus SARS-CoV-2 viruso Omikron atmainos išplitimo populiacijoje.

Nuo 2022 m. vasario pradžios mažėjant sergamumui COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), taip pat nedidėjant hospitalizuojamų ir ypač reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje gydomų pacientų skaičiui, jau buvo priimti sprendimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių švelninimo – atsisakyta sąlytį turėjusių asmenų izoliacijos, ugdymo įstaigose srautų valdymas yra rekomenduojamas, nebėra privalomo reikalavimo dėvėti asmens apsaugos priemones uždarose erdvėse ir kt.

Prie šiuo metu esamo labai aukšto visuomenės imunizacijos lygio, netaikant beveik jokių pandemijos kontrolės priemonių visi esminiai rodikliai rodo gerėjimo tendencijas visoje šalies teritorijoje: atvejų skaičius šiuo metu yra žemiau keturių pastarųjų bangų pikų, o reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose užimtumas ir mirčių skaičius juda ta pačia kryptimi atsilikdami dviem-trimis savaitėmis.

Didėjant populiacijos imunizacijai ir kintant SARS-CoV-2 viruso savybėms, mirštamumo rodikliai taip pat pradėjo sparčiai mažėti. Pastaruoju metu mirčių atvejai daugiausiai registruojami pažeidžiamose imliose grupėse, t. y., tarp neskiepytų ir nepersirgusių rizikos grupėms priklausančių asmenų, bet bendra mirčių tendencija mažėja.

Iki kitos pavojingos atmainos atsiradimo, didelio jau įgyto imuniteto nusilpimo ar virusui plisti palankaus rudens sezono atėjimo šios tendencijos, tikėtina, išsilaikys.

Tolesnės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonės

Šiuo metu turimais duomenimis, COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) gali būti valdoma kaip kitos per orą plintančios užkrečiamosios ligos, todėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinė priežiūra ir valdymas integruojami į gripo ir kitų ūmių virusinių kvėpavimo takų valdymo sistemą. Atsižvelgiant į tai, nuo 2022 m. gegužės 1 d. COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) nebelaikoma ypač pavojinga infekcija, o perkeliama į pavojingų užkrečiamųjų ligų sąrašą. Kiti COVID-19 ligos valdymo aspektai, galiosiantys nuo 2022 m. gegužės 1 d., pateikiami žemiau.

Testavimas

Testavimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nebebus vykdomas mobiliuosiuose punktuose. Testavimas organizuojamas asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), tiriami tik simptominiai asmenys ir tik su gydytojo siuntimu, apmokant paslaugas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšomis. Patys pacientai registruotis tyrimui negalės, registraciją vykdys ASPĮ (registracijai ir toliau bus galima naudoti Ekstremalių situacijų valdymo informacinę sistemą (toliau – ESVIS)). Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigos PASDF lėšomis pacientams atliks tik greituosius antigeno testus. Antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ ambulatoriniams pacientams greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą arba SARS-CoV-2 viruso tyrimą PGR metodu skirs skubiosios medicinos pagalbos skyriaus gydytojas arba ambulatorines konsultacijas teikiantis infekcinių ligų gydytojas / vaikų  infekcinių ligų gydytojas, gydytojas pulmonologas / gydytojas vaikų pulmonologas; hospitalizuojamiems / hospitalizuotiems pacientams greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas arba SARS-CoV-2 viruso tyrimas PGR metodu bus skiriamas ASPĮ vadovo nustatyta tvarka.

Papildomai planuojama vykdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pasirinktinę klinikinę virusologinę diagnostiką – bus atrinktos tam tikros pirminio lygio ASPĮ, kuriose bus imami ėminiai PGR tyrimams, su pasirinktomis savivaldybėmis ir įstaigomis bus susisiekta papildomai. Šis stebėsenos metodas svarbus viruso paplitimo populiacijoje vertinimui, sekoskaitos vykdymo užtikrinimui bei viruso atmainų stebėsenai.

Pasibaigus ekstremaliai situacijai Nacionalinė visuomenė sveikatos priežiūros laboratorija išduos greituosius antigeno testus ASPĮ. Tačiau nuo 2022 m. liepos 1 d. visos ASPĮ turi būti pasirengusios pačios įsigyti reikalingus testus ir užtikrinti simptominių pacientų testavimą.

Atkreipiame dėmesį, kad ASPĮ papildomai turėtų įvertinti išaugsiantį testų poreikį atėjus rudens sezonui, kada tikimasi sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) pakilimo.

Vakcinacija

Registracija vakcinacijai  toliau vyks per ESVIS internetu, taip pat kreipiantis tiesiogiai į ASPĮ (nebeliks galimybės registruotis skambinant Karštąja koronaviruso linija 1808). Vakcinacija organizuojama ASPĮ, pirminė vakcinacijos schema ir toliau rekomenduojama vyresniems nei 5 m. amžiaus asmenims, sustiprinančioji dozė – nuo 12 m. amžiaus. Dėl antros sustiprinančiosios dozės (4 dozės) skyrimo gyventojams šiuo metu svarstoma, bus rengiamos atskiros rekomendacijos. ASPĮ pačios vykdys vakcinų užsakymus per VDV IS. Vakcinacija bus vykdoma visose ASPĮ, vakcinų išdavimas toliau bus vykdomas per ESSC pristatant tiesiogiai į ASPĮ arba atsiimant iš už vakcinų saugojimą atsakingų ASPĮ.

Pasibaigus ekstremaliajai situacijai, ESSC išduos turimų asmeninių apsaugos priemonių bei vakcinacijai skirtų švirkštų likučius, tačiau pasibaigus rezervui visos ASPĮ turi būti pasirengę pačios įsigyti vakcinacijai skirtas priemones ir užtikrinti gyventojų skiepijimą.

Atkreipiame dėmesį, kad pasibaigus ekstremaliajai situacijai visi gyventojai vėl turės pateikti raštišką sutikimą skiepytis. Gyventojai, kurie skiepijimuisi registruosis per ESVIS sistemą, tą sutikimą duos registracijos metu. Svarbu įvertinti galimą padidėjusį vakcinacijos poreikį prieš prasidedant šaltajam sezonui, kai tikimasi sergamumo COVID-19 liga pakilimo.

Izoliavimas

Privalomas izoliavimas ligoniams nebebus taikomas. Gydytojo sprendimu pacientas bus laikomas pasveikusiu, jei 24 val. pacientas nebekarščiuos ir susilpnės kiti simptomai arba atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę. Iki pasveikimo, simptomus turintiems asmenims nerekomenduojama vykti į darbą, ugdymo įstaigą, kitas viešas žmonių susibūrimo vietas.

Sąlytį turėjusių asmenų ir keliautojų izoliavimas nebus organizuojamas, nebent būtų pritaikytos atskiros priemonės plintant naujai pavojingai SARS-CoV-2 viruso atmainai.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas

Nebelieka asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką ekstremaliosios situacijos metu reglamentuojančio sveikatos apsaugos ministro įsakymo (2020 m. birželio 17 d. įsakymas Nr.  V-1504). Paslaugos organizuojamos vadovaujantis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais: vidaus ligų, infekcinių ligų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimais ir kt.

Pažymėtina, kad nebelieka reikalavimo atlikti COVID-19 tyrimą prieš hospitalizaciją. Tyrimai atliekami tik simptominiams asmenims.

Kiti reikalavimai

Atsiradus naujai pavojingai viruso atmainai, silpstant kolektyviniam imunitetui ar virusui pradėjus sparčiai plisti tarp pažeidžiamiausių visuomenės grupių, atėjus rudens sezonui, situacija gali pasikeisti. Atsižvelgiant į tai, planuojama peržiūrėti gripo epidemijų skelbimo kriterijus, į juos integruojant su COVID-19 liga susijusius rodiklius. Taip pat bus peržiūrėtos priemonės, kurias bus rekomenduojama ar privaloma taikyti pasiekus epideminio sergamumo rodiklius ar atsiradus naujai pavojingai SARS-CoV-2 viruso atmainai, jei tai bus būtina situacijos valdymui.

Keisis NVSC darbas su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejais ir protrūkiais – bus tiriami tik protrūkiai, kilę socialinės globos ir slaugos įstaigose, jei gaunamas kreipimasis – asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Kiekvienas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis nebus tiriamas epidemiologiškai (nebus atliekama atvejo apklausa ir vykdomos jo valdymo priemonės), išskyrus tais atvejais, jei pradėtų plisti nauja pavojinga atmaina ir NVSC gautų atskirą nurodymą iš SAM.

Statistinę informaciją apie COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) ir toliau skelbs Lietuvos statistikos departamentas, tačiau bus peržiūrėta skelbiamos informacijos apimtis.