Baltijos pajūryje pramogautojai galės jaustis dar saugesni – atnaujinta gelbėjimo įranga

2023
02 06

 

Siekiant užtikrinti žmonių saugumą Baltijos jūroje bei išvengti pavojingų, žmonių mirtimi galinčių pasibaigti situacijų, gelbėjimo tarnybos aprūpintos modernia įranga, o darbuotojams rengiami seminarai ir mokymai padeda ugdyti gelbėjimo tarnybose dirbančių specialistų gebėjimus, supažindina juos su modernios gelbėjimo įrangos naudojimo ypatumais. Tokia galimybė atsirado inicijavus ir įgyvendinus tarptautinį projektą „Žmonių saugumą užtikrinančių paslaugų gerinimas Baltijos jūros pakrantėje per tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp Vakarų Lietuvos regiono ir Kuržemės regiono Latvijoje (ONLY-SAFE!)“, LLI-441, finansuojamą 2014-2020 m. Interreg V-A Latvija-Lietuva programos lėšomis. Bendra projekto vertė – 529 192 eurai, kurios dalį – 449 813 eurų – finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.
Projekto tikslas atsispindi jo šūkyje „Tik saugumas!” (angl. ONLY SAFE!). Vykdant tarpvalstybinį bendradarbiavimą, stiprinant institucinius gebėjimus bei tobulinant darbuotojų įgūdžius ir gerinant darbo sąlygas, siekiama užtikrinti gyventojų ir poilsiautojų saugumą Baltijos jūros priekrantėje ir pakrantėje.
Palangos miesto savivaldybės administracijos specialistai kartu su penkiais partneriais iš Lietuvos ir Latvijos – Liepojos miesto savivaldybės Komunalinių paslaugų įmone, Liepojos miesto savivaldybės policija, Latvijos Respublikos valstybine policija, Neringos savivaldybe bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu – organizavo ir dalyvavo mokymuose Neringoje ir Jūrmaloje. Mokymų dalyviai ne tik išklausė teorinę medžiagą, bet ir stebėjo inscenizuotas skęstančiųjų Baltijos jūroje gelbėjimo operacijas, pritaikant įvairią gelbėjimui skirtą įrangą, vykdė individualias bei komandines užduotis.
Taip pat, panaudojusi projektui skiriamas lėšas, Palangos miesto savivaldybė įsigijo gelbėjimo darbams skirtą specializuotą automobilį, keturratį motociklą su priekaba bei du vandens motociklus. Siekiant užbėgti už akių galimoms nelaimėms jūroje bei užtikrinti, kad pagalba į bėdą pakliuvusiems pramogautojams būtų suteikta laiku ir efektyviai, ši įranga buvo perduota Palangos centrinėje gelbėjimo stotyje dirbantiems gelbėtojams.
Baigiamasis projekto seminaras 2022 metų gruodžio mėnesį vyko uostamiestyje, Klaipėdos apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje. Seminaro metu projekto partneriai pristatė projekto įgyvendinimo eigoje iškilusias problemas bei jų sprendimo būdus, įgyvendintas veiklas. Taip pat demonstravo įsigytą įrangą bei akcentavo jos taikymą darbinėje veikloje. Projektas baigiamas su viltimi, kad partnerių bendradarbiavimas tęsis inicijuojant ir įgyvendinant kitus projektus ar vykdant bendras veiklas.
Platesnės informacijos apie šį projektą ieškokite: www.palanga.lt, www.latlit.eu, www.europa.eu.
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Palangos miesto savivaldybė. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.