Asociacija „Klaipėdos regionas“ mini veiklos dešimtmetį

2022
06 15

Visas septynias Vakarų Lietuvos savivaldybes vienijanti mūsų asociacija – vienintelė tokia Lietuvoje organizacija – skaičiuoja jau dešimtus savo veiklos metus. Šia proga kartu apžvelgiame sėkmingo Klaipėdos regiono savivaldybių bei mokslo, verslo, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rezultatus, kurie rodo, kad dirbdami dėl bendrų tikslų galime nuveikti tiek daug! 10 metų – 10 įvykių asociacijos veikloje, kuriais didžiuojamės labiausiai:

  • savivaldybės susitarė dirbti kartu, kad Palangos oro uostas taptų patrauklesnis, o regioną tiesiogiai būtų galima pasiekti iš didesnio skaičiaus miestų. Šios pastangos davė rezultatą – aktyviai dirbant su mūsų partneriais Lietuvos oro uostais pavyko pritraukti skrydžius į Londoną, o vėliau į Dortmundą. Ilgainiui pritraukti ir skrydžiai iš Palangos į Stokholmą, Bergeną, Dubliną, Kopenhagą;
  • drauge su regiono partneriais surengėme pirmąjį Klaipėdos regiono turizmo forumą „Sėkmės receptai Klaipėdos regionui“, skirtą regioninio bendradarbiavimo turizmo sektoriuje efektyvumui didinti, gerosios patirties mainams bei inovatyvių sprendimų ir idėjų paieškai. Vėliau turizmo srities klausimai toliau plėtoti kartu su Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centru organizuotame renginyje „Regiono turizmo rinkodara. Kur yra „STARTING POINT?“, kuriame aptarėme turizmo informacijos sklaidos apie regioną stiprinimą ir dalinomės gerosiomis patirtimis;
  • pirmą kartą Klaipėdos regione suorganizuota Baltijos jūros valstybių subregioninio bendradarbiavimo platformos metinė konferencija „Sustainable Maritime Economy – BSSSC regions shaping the future of the Blue economy in the Baltic Sea Region“, skirta mėlynajam regionų augimui ir suvienijusi daugiau nei 100 skirtingų institucijų bei organizacijų atstovų iš įvairių šalių. Ji suteikė galimybę ne tik užmegzti vertingus ilgalaikius ryšius su partneriais, bet jos metu asociacija gavo kvietimą prisijungti prie platformos – tapti nare. Konferencijos metu prisistatėme Baltijos jūros regionų bendruomenei bei turėjome progą pristatyti regiono pasiekimus mėlynosios ekonomikos sektoriuje bei pademonstruoti savo ambicijas ir toliau dirbti šioje srityje;
  • nuo asociacijos įsteigimo esame Euroregiono „Baltija“ nariais bei stengiamės aktyviai prisidėti prie svarbiausių Pietų Baltijos regiono politinių sprendimų priėmimo ir tarptautinių veiklų. O štai 2019 metais pirmininkavome Euroregionui „Baltija“ bei turėjome galimybę parengti organizacijos metinę darbotvarkę. Per šį laikotarpį daugiausiai orientavomės į mėlynosios ir žaliosios politikos klausimus. Bendrai Euroregiono „Baltija“ veikla ir indėlis buvo reikšmingas „Interreg“ V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos atsiradimui. Jos dėka Klaipėdos regionas kartu su Pietų Baltijos partneriais gali spręsti bendras regionines problemas, kurti naujas partnerystes ir inovatyvius sprendimus;
  • siekiant akcentuoti regionų vietoje identifikuojamų, iš apačios kylančių, poreikių atliepimo svarbą kuomet planuojamos Europos Sąjungos bendradarbiavimo per sieną programos ir finansavimo mechanizmai, parengėme bendrą Klaipėdos regiono poziciją dėl naujojo ES finansinio laikotarpio (po 2020 m.). Džiugu, kad nemaža dalis mūsų teiktos pozicijos pasiūlymų buvo patvirtinti ar įgyvendinti. Su teikta pozicija galite susipažinti čia;
  • įgyvendindami pavyzdinį (angl. Flagship) „Interreg“ V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną projektą „Baltijos jūros turizmo centras“ parengėme ir tarptautinei auditorijai pristatėme pirmuosius regioninius turizmo produktus, skirtus pritraukti vietinius ir užsienio šalių svečius apsilankyti Klaipėdos regione bei patirti jo gamtos, kultūros ir istorinį išskirtinumą. Inovatyviame produktų kūrimo procese dalyvavo atstovai iš viešojo ir privataus turizmo sektoriaus, o produktus testavo ir vertino užsienio partneriai. Produktai – maršrutai „Antgamtiniai peizažai“, „Migruojančios kultūros“, „Malonūs nuovargiai“ – kurti atsižvelgiant į platų regiono turizmo potencialą, didelį dėmesį skiriant produktų patrauklumui ne sezono metu bei skatinant tvarų ir sąmoningą turizmą;
  • COVID-19 pandemijos laikotarpiu įgyvendinome regiono turizmo rinkodaros kampaniją „Grynas takas“ su šūkiu „Nenupuššššk“, kviesdami susiplanuoti atradimų kupiną kelionę Klaipėdos regione bei pailsėti gryname ore;
  • kitas itin svarbus įvykis – bendro regiono identiteto ir bendradarbiavimo vertybių išsigryninimas. Tvirtas regiono vertybinis pagrindas leidžia lengviau kolektyviškai vertinti iškylančias situacijas, kurti naujas praktikas, planuoti veiklas. Daugiau apie regiono vertybinį pagrindą: Klaipėdos regiono identiteto analize ir vertybiniu pagrindu;
  • pirmą kartą tiesiogiai įtraukiant visus regione veikiančius sektorius suformuota Klaipėdos regiono plėtros vizija iki 2030 metų – Vakarų Lietuva – tvarios jūrinės ekonomikos lyderė Baltijos jūros regione, turtinga patirčių apsilankantiems ir dosni gerovės gyvenantiems, akcentuojanti siekiamą regiono konkurencinį pranašumą ir lyderystę. Daugiau apie viziją;
  • svarbiausias viso šio dešimtmečio asociacijos įvykis – parengta pirmoji ir vienintelė Lietuvoje regiono specializacijos strategija iki 2030 m., kurios dėka turime aiškius tikslus, priemones bei siekiamus rezultatus regiono specializacijos kryptyse – jūrinės ekonomikos, bioekonomikos, darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo, pažangios pramonės ekonomikos, paslaugų ekonomikos.

Apžvelgę ir įsivertinę prabėgusius metus, žvelgiame į naujojo asociacijos dešimtmečio pradžią kupini ryžto ir pozityvumo, iš ateities darbų tikėdamiesi tik dar daugiau vertės regiono labui. Dešimties metų rezultatai rodo, kad didžiausią pridėtinę vertę visam regionui ir kiekvienam jo gyventojui kuriame tik bendru visų regiono savivaldybių, partnerių ir kitų suinteresuotųjų šalių darbu. Dėkojame mūsų kolegoms, partneriams ir visiems regiono bei šalies žmonėms, jau 10 metų prisidedantiems prie mūsų visų bendrų Klaipėdos regiono pasiekimų!