Sakralinio kultūros paveldo objekto pritaikymas turizmo ir visuomenės reikmėms

Projekto vykdytojas – Palangos miesto savivaldybės administracija. Projekto partneris – Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija.

Projekto tikslas – padidinti Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką, taip pritraukiant naujus lankytojų srautus.

Projekto rezultatai – Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios bokšte, kurio aukštis siekia 60 metrų, suremontuoti laiptai, pakeistos žaliuzės, įstiklinti vitražai. 21,4 metrų aukštyje baigiamoje įrengti apie 18 kv. metrų ploto apžvalgos aikštelėje. Ji įrengta taip, kad lankytojai galėtų matyti ir varpus, jų mechanizmą – pakeistos varpus laikančios konstrukcijos.

Įgyvendinimo laikas – 2016–2018 m.

Paramos suma – 101.961,48 EUR

Projekto vertė – 157.543,18 EUR

Finansavimo šaltiniai – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, Europos regioninės plėtros fondas. Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšos.