Įgyvendinami projektai

                                                                                               

Projektas: „Kultūrinis turizmas” 2020-08-14 Paramos sutarties Nr. 1S-279

Palangos turizmo informacijos centras įgyvendina projektą “Kultūrinis turizmas” (2002-08-14 Paramos sutarties Nr. 1S-279) pagal 2014­–2020 m. Europos kaimynystės priemonę, finansuojamą Europos Sąjungos.

Pagrindinis šio projekto tikslas – sukurti vieningą turizmo paslaugų sistemą Baltijos jūros regiono kurortuose, kurie pristato savo kultūrinį ir istorinį paveldą, siekiant pritraukti daugiau vietos ir užsienio turistų.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama  įgyti reikalingą įrangą . Įgyvendinus projektą planuojama teikti naujas sujungtas paslaugas: 3D filmą, turistinį turą ir parodas. Minėtos paslaugos bus teikiamos ištisus metus ir bus pritaikytos skirtingų amžiaus grupių tos šalies ar užsienio poilsiautojams. Bendradarbiavimo projekto veiklos įgyvendinimas Lietuvoje  leis sukurti tarptautinį turizmo tinklą. Palangos TIC ne tik skleis informaciją apie savo regioną, jo istoriją, kultūrą ir tradicijas, bet ir kvies lankytojus patiems susipažinti ir dalyvauti įvairiose veiklose. Projekto įgyvendinimas padės padidinti Palangos kurorto populiarumą, pritraukti daugiau turistų, pakeisti jų požiūrį ir pagilinti žinias apie Baltijos jūros regioną.

Planuojama įgyvendinti dar vieną novatorišką projekto aspektą, kurio metu būtų pritaikomi unikalūs rezultatai ir technologijos. Viena iš projekto veiklų yra susijusi su technologijomis, kurios dar niekada nebuvo naudojamos šiuose regionuose – edukaciniu 3D filmu. Šis formatas padeda turistams labiau įsitraukti į filmą, daro jį patrauklesnį. Dėl to istorinis filmas pritraukia įvairesnę auditoriją. Taip pat, niekada nebuvo organizuota nuotraukų ekspozicija, vaizduojanti Palangos kurorto istorinę raidą. Teminės nuotraukos, kurias lankytojai galės padaryti foto kabinoje, padeda noriai įsitraukti į užsiėmimą.

Palangos TIC atsakingas už edukacinio 3D filmo, turo ir jo informacinio vadovo sukūrimą bei nuotraukų ekspozicijos organizavimą kartu su aukštos kvalifikacijos ekspertų pagalba. Taip pat, projekto metu bus organizuojama konferencija ir renginys , kuriuose dalyvaus turizmo profesionalai bei Palangos kurorto svečiai. Palangos TIC paruoš ir papildys savo patalpas reikalinga įranga (foto kabina, planšetės, 3D filmo įranga). Projekto komandą sudarys ir pirkimų specialistas, kuris bus atsakingas už prekių, darbų ir paslaugų pirkimą ir užtikrins, kad visos jos būtų aukštos kokybės.

Projekto pradžia – 2020-08-14.

Projekto pabaiga – 2022-08-13.

Bendras projekto biudžetas – 333 743,64 EUR.

Projekto biudžeto dalis, tenkanti Palangos turizmo informacijos centrui – 268132,61 EUR, iš jų – 243756,79 EUR finansuojama programos lėšomis, 24 375,82 EUR – Palangos turizmo informacijos centro lėšomis.

_______________________________________________________________________

Detalesnę informaciją apie įgyvendinamą projektą teikia Rasa Kmitienė, Palangos turizmo informacijos centro direktorė (el. p. rasa.kmitiene@palangatic.lt, tel. 8 (460) 48822. Ši informacija parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako tik Palangos turizmo informacijos centras ir ji negali būti taikoma atspindinčia Europos Sąjungos požiūrį. Programos interneto svetainė: www.eni-cbc.eu. Europos Komisijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir plėtros generalinio direktorato interneto svetainė: https://ec.europa.eu/europeaid/node/22_lt

Projektas: „Gintaro krantas“  2020-06-11 paramos sutarties Nr. 1S-199

Palangos turizmo informacijos centras  įgyvendina projektą “Gintaro krantas” (2020-06-11 paramos sutarties Nr. 1S-199)  pagal 2014­–2020 m. Europos kaimynystės priemonę, finansuojamą Europos Sąjungos.

Pagrindinis projekto tikslas – kultūros tinklo tarp Kaliningrado ir Klaipėdos apskričių kūrimas, siekiant plėsti turizmo sektorių ir pritraukti daugiau vietinių bei užsienio turistų.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama remontuoti patalpas, įsigyti reikalingą įrangą ir kurti naujas turizmo paslaugas vienijančias abi šalis. Projekto veiklos planas buvo sudarytas siekiant sukurti bendrą turizmo sistemą, pateikiančią projekto rezultatus. Visos veiklos yra susijusios ir viena kitą papildančios, siekiant užtikrinti darnų turizmo vystymąsi ir išspręsti bendras problemas.

Projekto tikslinė grupė – vietiniai ir užsienio turistai. Projekto veikla ir sukurti rezultatai pritrauks įvairaus amžiaus turistus iš įvairių šalių, kurie domisi kultūra ir istorija, siekia pažinti Baltijos jūros regioną.

Projekto veiklos įgyvendinimas abiejose šalyse leis sukurti tarptautinį turizmo tinklą, vienijantį dvi šalis. Keitimasis patirtimi ir žiniomis, taip pat naujos turizmo infrastruktūros ir paslaugų sukūrimas leis pagerinti turizmo sektorių projekto teritorijoje. Dėl to pagerės regionų ekonomika, padidės lankytojų sąmoningumas ir žinios apie regiono istoriją, tradicijas ir kultūrą.

Projekto naujovė grindžiama unikaliu bendrų tarptautinių gintaro turų kūrimu ir vietos amatininkų dalyvavimu. Planuojama, kad įgyvendinant projektą bus sukurta nauja sąsaja tarp tradicinių amatų koncepcijų regione. Tai padės skatinti turizmą mažuose miestuose, gyvenvietėse ir taip pat rems amatininkus šiose vietose. Naujos turizmo paslaugos bus prieinamos ir reklamuojamos visus metus, parodant ryšius tarp šalių ir skatinant vietos kultūrą. Be to, turistai bus skatinami keliauti dviračiais, pėsčiomis. Tai padidins supratimą apie ekologines problemas ir padidins kelionių dalyvių fizinį aktyvumą. Be to, tai sustiprins dviejų susijusių šalių ir regionų bendradarbiavimą.

Projekto naujumas taip pat atsispindės naudojant naujas technologijas ir priemones. Planuojama įrengti inovatyvius informacinius terminalus, „Sun Eco“ paslaugų stotis. Šiuolaikinėje visuomenėje labai svarbu atsižvelgti į jos poreikius ir pakeisti paslaugų teikimo būdą. Taip pat visa sukurta medžiaga bus moderni, unikali, norinti pritraukti įvairių amžiaus grupių turistus. Pasirinktas turinys, įrankiai ir įranga bus naudojami teikiant informaciją apie regioną, pasiekiantį kuo platesnę auditoriją.

Palangos TIC, kaip pagrindinis paramos gavėjas, bus atsakingas už projekto veiklos valdymą ir koordinavimą bei užtikrinimą, kad visi rezultatai ir rezultatai būtų pateikti laiku. Jie taip pat bus atsakingi už remonto organizavimą ir informacinių stendų įrengimą ir „Sun Eco“ stotelių įrengimą Palangoje ir Šventojoje, kurie padės geriau aptarnauti lankytojus ir suteiks jiems reikiamą informaciją.

Kita atsakomybė bus paskirstyta abiem partneriams. Jie abu bendradarbiaus organizuodami mokymus darbuotojams, sudarydami tarptautinį turizmo maršrutą, žemėlapius ir kelionių vadovus, informacinę medžiagą bei organizuodami gidų mokymus. Be to, jie įkels duomenų bazę į savo interneto svetaines ir įsteigs terminalus savo patalpose, kur pateiks svarbios informacijos apie maršrutą ir regionus, susijusius su projektu. Taip pat, jie dalyvaus konferencijose ir renginyje kartu su žiniasklaida.

Projekto pradžia – 2020-06-11.

Projekto pabaiga – 2022-12-10.

Bendras projekto biudžetas – 427 043,20 EUR.

Projekto biudžeto dalis, tenkanti Palangos turizmo informacijos centrui – 344 457,63 EUR, iš jų – 313 143,30 EUR finansuojama programos lėšomis, 31 314,33 EUR – Palangos turizmo informacijos centro lėšomis.

_________________________________________________________________________

Detalesnę informaciją apie įgyvendinamą projektą teikia Rasa Kmitienė, Palangos turizmo informacijos centro direktorė (el. p. rasa.kmitiene@palangatic.lt, tel. 8 (460) 48822. Ši informacija parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako tik Palangos turizmo informacijos centras ir ji negali būti taikoma atspindinčia Europos Sąjungos požiūrį. Programos interneto svetainė: www.eni-cbc.eu. Europos Komisijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir plėtros generalinio direktorato interneto svetainė: https://ec.europa.eu/europeaid/node/22_lt